EHBO Vereniging Maarheeze

 

 

Contacts

 

     thecreloadedstore.com


Web design EHBO Vereniging Maarheeze

Disclaimer EHBOMaarheeze.nl

De teksten op deze website worden met de uiterste zorgvuldigheid opgesteld.

Het gebruik van enige informatie verkregen middels de website van EHBOMaarheeze.nl gebeurt voor risico van de gebruiker.

Ondanks de constante zorg en aandacht die aan de samenstelling van deze website wordt besteed, is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is.

Deze site bevat hyperlinks naar andere sites die buiten het domein van EHBOMaarheeze.nl liggen. Deze verwijzingen zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroepen van EHBOMaarheeze.nl. EHBOMaarheeze.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen. EHBOMaarheeze.nl geeft geen garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, data, adviezen, verklaringen, producten of ander materiaal op dergelijke sites of bronnen.

EHBOMaarheeze.nl kan er niet voor instaan dat de informatie op deze website geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

EHBOMaarheeze.nl sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de site te kunnen raadplegen. EHBOMaarheeze.nl is ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze site verkregen is.

 

Copyright 2008, EHBO Vereniging Maarheeze. Alle rechten voorbehouden.


Voor vragen, opmerkingen of eventuele tips met betrekking tot deze website, kunt u een e-mail sturen naar de webmaster.

Webmaster: webmaster@ehbomaarheeze.nl

 

 


 
 

Copyright 2007  All Rights Reserved. EHBOMaarheeze.nl