EHBO Vereniging Maarheeze

 

 

Home

Herhalingslessen

 

Wijzigingen Adres/Naam

 

 

 Leden EHBO Vereniging Maarheeze

Oproep van onze Co÷rdinator Evenementen:

Beste leden,
Onze co÷rdinator evenementen is
naarstig op zoek naar leden die bereid zijn om deel te nemen aan ÚÚn of meerdere evenementen om te Posten.

Mocht U ge´nteresseerd zijn voor een of meerdere evenementen dan kunt U zicht opgeven bij onze co÷rdinator. E-mail;
evenementen@ehbomaarheeze.nl

Van de leden die deelnemen aan POSTEN tijdens evenementen wordt het aantal POSTEN doorgegeven aan de ledenadministratie en aangemerkt als een HERHALINGSLES (maximaal 2). Mededelingen van het bestuur:

Indien u om bepaalde redenen enkele lessen niet kunt volgen laat dit dan even weten bij de ledenadministratie.

Gelieve adreswijzigingen, naamsverandering i.v.m. huwelijk, opzeggen van lidmaatschap doorgeven aan de ledenadministratie.

Contributie bedraagt 25,- euro per jaar per lid.  (AED Leden Ç15,-) Wilt u deze s.v.p. vˇˇr 1 maart betalen aan de penningmeester op een van de oefenavonden.  Betaald u via de bank dan kunt u het bedrag overschrijven op rek.nr. NL51RABO 0130 7027 57

Lidmaatschap opzeggen dient te gebeuren vˇˇr 1 jan. van het nieuwe jaar.  Indien dit later gebeurd moet voor gehele jaar normaal contributie worden betaald.

U dient zelf het aantal door u gevolgde oefenlessen bij te houden. Het bestuur doet dit ook, maar is niet verplicht u te waarschuwen wanneer uw diploma dreigt te verlopen. Het diploma wordt na twee jaar alleen verlengd als u tenminste 7 lessen per jaar heeft bijgewoond. Het meedoen aan bijzondere activiteiten, zoals posten, geldt ook als les. Met deze bijzondere activiteiten kunnen max. 2 lessen per jaar worden gecompenseerd. Lessen gevolgd bij een andere arts of instructeur dan die van onze vereniging tellen ook mee voor diploma-verlenging, hieronder vallen ook BHV lessen. U dient in dit geval wel een, door arts en/of instructeur, ondertekend bewijs te overleggen aan onze ledenadministratie.

 
 

Copyright 2018  All Rights Reserved. EHBOMaarheeze.nl