• ma. jun 24th, 2024

Evenementen

Op deze pagina willen wij u op de hoogte stellen van de EHBO dienstverlening. Het is mogelijk om voor verenigingen, clubs en bedrijven in de gemeente Maarheeze EHBO diensten aan te vragen bij (sport) evenementen en activiteiten. Wij zijn een goed georganiseerde EHBO vereniging met goed opgeleide EHBO-ers.

De coördinatie voor de dienstverlening bij de EHBO vereniging Maarheeze Email: evenementen@ehbomaarheeze.nl

Daar er jaarlijks vele aanvragen zijn verzoeken wij u om bijtijds contact met ons op te nemen. Vaak staat de datum van een evenement al vroeg vast, maar wordt er vergeten dat EHBO aanwezig moet zijn. Onze vereniging wordt soms 2 of 3 dagen van te voren gebeld voor assistentie. Wij zijn afhankelijk van onze vrijwilligers, en soms gaat er enige tijd overheen voordat we iedereen benaderd hebben. Geef de vrijwilligers de tijd om een evenement in te plannen in hun agenda.

Opgemerkt wordt dat verzoeken voor EHBO-assistentie minimaal 6 weken van te voren aangevraagd dienen te worden. Dit met het oog op onze planning en voorbereidingen. Bij overschrijden van deze termijn kunnen extra behandelingskosten in rekening gebracht worden. Het kan voorkomen dat het aantal aanvragen groter is dan onze capaciteit. Dit kan tot gevolg hebben dat wij uw aanvraag niet kunnen honoreren. Voor evenementen van enige omvang achten wij een voorbespreking noodzakelijk teneinde eisen en wensen op elkaar af te kunnen stemmen.

Kleine of grootschalige evenementen….wij hebben ruim 50 jaar ervaring met evenementen. Soms voldoet een kleine paraattas, maar bij grotere evenementen halen wij meer uit de kast. Alle vrijwilligers zijn herkenbaar gekleed. Wij hebben diverse tassen en koffers, brancards, dekens, Verbandpost parasol, vlaggen enz…… In overleg kunnen wij tevens onze Eerste Hulp caravan inzetten.

Wij vragen een vergoeding voor onze hulpverlening. Dit bedrag is per dagdeel a’ twee personen. Verbandmiddelen zijn hierbij inbegrepen. Tevens verzoeken wij om onze vrijwilligers te voorzien van een kopje koffie/thee, frisdrank, of bij langere diensten lunch en/of avondeten.

Als u een aanvraag wilt indienen dan willen wij het volgende van u weten:

  • Datum en tijdstip van het evenement
  • De locatie
  • Wat voor soort evenement (sport kinderen/volwassenen, attracties etc.)
  • Aantal deelnemers en het aantal te verwachten bezoekers of toeschouwers
  • Of er een EHBO ruimte of passende locatie aanwezig is waar slachtoffers rustig kunnen worden opgevangen. (Dit is geen vereiste.)
  • Gelegenheid voor stoppen van de materialenauto nabij locatie om uit te laden.
  • Wie is de contactpersoon. Naam, telefoonnummer en E-mailadres. Is de contactpersoon ook aanwezig tijdens het evenement ?

“Op gevaar letten” (voor uzelf en de omstanders) Dit is een van de 5 punten van de EHBO. Mochten er tijdens een evenement niet voldoende maatregelen getroffen zijn door de organisatie om gevaar uit te sluiten, dan zullen wij dit kenbaar maken. Als gemaakte afspraken niet worden nagekomen of de veiligheid is niet of onvoldoende gegarandeerd, dan kunnen wij afzien van medewerking. Hiervoor vragen wij uw begrip. Voorkomen is immers beter dan genezen.